Kurumsal
Etik Kurallarımız
Egemas çalışanları zaman zaman işleri gereği gizli bilgi, evrak ya da malzemeye ulaşacaktır. Bunların bazıları ticari sırlar olabilir. Bu sırları korumak şirketin gelecekteki başarısı ve dolayısı ile çalışanların iş güvenliği açısından büyük önem taşır.  Egemas çalışanları ile Egemas arasında işe girdikleri andan itibaren şirketin rekabetçi konumunu sürdürmesini sağlayacak gizli bilgiler açısından, güvene dayalı bir ilişki başlar.

*Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler œŞirket Bilgisi olarak anılacaktır. œŞirket Bilgisi aşağıdakileri ve benzeri bilgileri içerir.

*Şirket tarafından veya şirket için 3. Şahıslar tarafından geliştirilmiş veya lisansı alınmış tüm yazılımlar.

*Pazarlama ve satış planları, ürün geliştirme planları, rekabet analizleri, kıyaslama test sonuçları, iş ve finansal planlar veya tahminler, ilgilisi dışında herkese açık olmayan finansal bilgiler, sözleşmeler, şirket bünyesinde veya dışında şirket adına saklanan müşteri bilgileri, şirketin müşteri ve çalışan bilgileri.

*Şirketin buluşları, geliştirdiği teknoloji, know-how, deneysel çalışmalar, gelişmeler, AR-GE çalışmaları, gelişme aşamasındaki çalışmalar, satın alma, lojistik, muhasebe, ticaret ve belgelendirme ile ilişkili her türlü bilgi, evrak veya malzeme.

*Şirket tesislerine ve üretime yönelik her türlü bilgi.

*Şirketin direkt veya hissedarları vasıtasıyla ortak olduğu diğer şirketlere ait yukarıda belirtilmiş bilgiler.

*Şirketin 3. Şahıslarla kurduğu hukuki ilişkiler nedeniyle gizlemekle yükümlü olduğu her türlü fikri, mali, ticari, teknik vb. bilgiler. Yukarıda tanımlanmayan, bilginin şirkete ait olup olmamasına veya şirket tarafından geliştirilmiş olmasına bakılmaksızın, yasal olarak şirketin gizli tutulması gereken veya şirket tarafından gizli olarak nitelendirilen tüm bilgiler.

*Tüm çalışanlar Egemas'™ta çalışırken ve sonrasında şirket bilgilerini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar, kopyalamazlar,  başka bir yere aktarmazlar, açıklamazlar ve yayınlamazlar.

*Çok gizli olarak sınıflanan belgeler veya içinde şirket bilgisi olarak tanımlanan bilgilerin bulunduğu donanım parçalarının (kaset, disk, disket, cd, dvd ve sabit disk ve flaş bellekler vb.) her türlü elektronik ortam ve medyada tutulan bilgilerin, yazılı dökümanların şirket dışına çıkarılması durumunda sorumlu kişiden mutlaka yazılı izin alınması gerekir. Yazılı izin kapsamında dışarı çıkarılan bu tür bilgilerin korunması için gereken her türlü önlemi almak çalışanların sorumluluğundadır.

*Çalışanlar şirket bilgisinin gizliliğinin korunması için gerekli tüm önlemleri alırlar ve bu bilgilere sahip olmaması gereken kişilerin eline geçmemesi için tüm gayreti sarfederler.

*Egemas çalışanları daha önceki işverenlerine ait fikri, mali, ticari vb. şirket bilgisini yazılı izin olmadan, Egemas'€™taki çalışmalarında kullanmazlar, açıklamazlar ve garantinin ihlalinden Egemas için doğabilecek tüm kayıp ve zararların tazmininden sorumludurlar.